SDH

Oznámení a pozvánky na společenské a členské akce SDH Čeperka, jiná mimořádná oznámení, krátké články z návštěv kulturních akcí aj..
24 Črv 2009
Napsal uživatel Mirek

    V týdnu 13.-19.7. se v Ostravě konala mezinárodní soutěž hasičů CTIF 2009 tzv. hasičská olympiáda, která se koná jednou za čtyři roky v některém z členských států CTIF. Tuto největší sportovní událost tohoto roku jsme si nemohli nechat ujít a tak jsme alespoň na jeden den vyrazili do Ostravy Vítkovic povzbudit naše borce a obdivovat špičkové výkony závodníků. K návštěvě Ostravy jsme si vybrali pátek, kdy byli na pořadu dne soutěže jednotlivců v běhu na 100m překážky, útok a štafeta CTIF a štafeta 4x100m. Cestovali jsme ve stísněných podmínkách, ale myslím, že nakonec nikdo nelitoval strastiplné cesty. Na živo bylo možné shlédnout nejlepší závodníky v požárním sportu a spoustu techniky vystavované v rámci doprovodného programu. Čeperka měla své zastoupení nejen v hledišti, ale i v řadách dobrovolných pomocníků (Křížová Veronika) a závodníků (Jičínský Dušan - výběr HZS disciplíny CTIF). Více na oficiálních stránkách akce. Záznamy z celé akce pak jsou ke shlédnutí na Yotiva TV.

Kategorie:
05 Črv 2009
Napsal uživatel Mirek

    Před několika měsíci nás oslovil pořadatel hudebního multižánrového festivalu Route 333, zda bysme pro tuto akci nezajistili členy požární hlídky, jak mu ukládá zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pravdou je, že jsem zpočátku nebyl příliš nadšen, protože mi bylo jasné, že to bude znamenat další pracovní víkend, nehledě na překrývající se termín s MČR dorostu. Nicméně po krátké úvaze a po domluvě s několika členy SDH jsem nabídku přijal. Rozhodl jsem se spojit užitečné s užitečným a v rámci výkonu požádní hlídky absolvovat pár kondičních jízd, vyzkoušet elektrocentrálu, prověřit naši lékárničku a samozřejmě si na vlastní kůži vyzkoušet co taková činnost požární hlídky při akci podobného rozsahu obnáší. Celá akce se konala o víkendu 3.-5.7. na louce u písníku Oplatil, přes silnici naproti nově rekonstruované restauraci. Pro nás to znamenalo dostavit se na místo ještě před zahájením samotné akce tj. v pátek ve 14:30. Dlužno říci, že pořadatel přistupoval k problematice bezpečnosti velice zodpovědně a spolupráce s námi byla příkladná. Určitě i díky tomu jsme v neděli odpoledne mohli odjet domů, aniž bysme museli řešit nějaký závažnější problém. Myslím, že to pro nás určitě byla zajímavá zkušenost. Jediné nagativum celé akce snad tedy bylo jen to, že jsme se moc nevyspali a že jsme všechny ty nejlepší djs stylu Techno a DNB museli asi jako jediní vyslechnout za střízliva. :-)

Kategorie:
05 Čer 2009
Napsal uživatel Mirek

    V pátek 5.6. se od 18:30 konala v klubovně hasičů členská schůze. Ze 74 oslovených členů starších 15-ti let se dostavili Mirek Macek, Rostislav Kučera, Stanislava, Milan a Radek Machkovi, Lukáš Tydrych, Denisa Grimová, Vladimír Tydrych, Josef Syrůček, Ondra Živčák, Pavla Hovorková, Šimon Lang, Josef Grim, Miroslav Jozíf a s drobným zpožděním dorazil i jednatel Michal Tydrych a starosta SDH Jiří Doležal. Z nevelké účasti jednoznačně vyplývá, že většina členů je o činnosti sdružení velice dobře informována a je spokojena s jeho dosavadním fungováním. Schůzi zahájil jednatel sdružení Michal Tydrych. Představil členy současného výboru, seznámil členy sdružení s termínem plánované přípravy Memoriálu Jaroslava Teplého a poté již byl prostor na dotazy členů a diskuzi.

Kategorie:
03 Kvě 2009
Napsal uživatel Mirek

    V neděli 3.května, den před svátkem svatého Floriána, se v pardubickém kostele svatého Bartoloměje za účasti významných hostů uskutečnilo žehnání okresního a krajského praporu dobrovolných hasičů. Více o této, pro dobrovolné hasiče významné, události si lze přečíst na stránkách okresního sdružení. K dispozici je pro zájemce, kteří se nemohli přímo zúčastnit i video z celé akce.

Kategorie:
01 Kvě 2009
Napsal uživatel Mirek

    30.4. krátce po půl deváte vzplanul na místním hřišti oheň, kterým jsme definitivně vyhnali zimu a přivítali jaro. Filipojakubskou noc jsme pak strávili společně za doprovodu kapely Marasmus. Věřím, že pálení čarodějnic si užili nejenom děti.

Kategorie:
25 Dub 2009
Napsal uživatel Mirek

    Náš sbor byl pozván s cisternovou automobilovou stříkačkou Tatra 148 na výstavu hasičské techniky, která proběhla na parkovišti za zimním stadionem v sobotu 25.4., spojenou s ukázkami požárního sportu nejmladších hasičů a ukázkami složek IZS. Úkolu dopravit cisternu na místo konání akce a zpět se ujali novopečený strojník Aleš Rozínek a starší hasič (pouze hodnostní označení) Vladimír Tydrych. Počasí se na akci asi taky těšilo a tak celý den svítilo sluníčko a zpříjemňovalo návštěvníkům prohlídku současné i historické techniky. Kromě statických ukázek zde bylo k vidění i práce dobrovolníků Červeného kříže, ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla a další. Po návratu z akce (dovolené) byla naše CASka opět zařazena do výjezdu.

Kategorie:
09 Led 2009
Napsal uživatel Mirek

    V pátek 9.1 byla v Kinokavárně zahájena výroční valná hromada Sdružení dobrovolných hasičů Čeperka. Členové výboru a zástupci sportovních družstev seznámily přítomné členy s činností za uplynulý rok. Jedním z hlavních bodů setkání byly i předčasné volby do výkonného výboru sdružení. Stávající členové František Doležal, Miroslav Jozíf, Karel Oppa, Josef Syrůček, Oldřiška Syrůčková, Josef Grim, Denisa Grimová, Vladimír Tydrych, Dušan Jičínský a já oznámily ústy starosty sdružení, pana Františka Doležala, odstoupení z funkce a složení mandátu a vyzvaly přítomné členy sdružení k volbě nových členů do výkonného výboru. Důvodem odstoupení byla alepoň dle mého názoru neopodstatněná dlouhodobá kritika činnosti ze strany některých obyvatel Čeperky. Ze stávajících členů sdružení projevily zájem o práci ve výkonném výboru a byly zvoleni pouze Jiří Doležal, Denisa Grimová, Veronika Křížová, Vladimír Tydrych, Michal Tydrych, Aleš Rozínek, Jaroslav Udržal a já. Doufejme, že se novému výboru v takto zúžené formaci bude dařit organizovat a uskutečnovat náplň činnosti SDH alespoň v takové míře a kvalitě v jaké se to dařilo odstupujícím dlouholetým členům. Dne 13.1. na ustavující první schůzi nového výkonného výboru byl do funkce starosty jmenován pan Jiří Doležal, do funkce náměstkyně starosty slečna Denisa Grimová, do funkce hospodáře slečna Veronika Křížová, do funkce jednatele Michal Tydrych, do funkce referenta mládeže a žen pan Vladimír Tydrych a do funkce člena kontrolní a revizní rady pana Aleše Rozínka.

Kategorie:
09 Zář 2007
Napsal uživatel Mirek

    Tuto sobotu a neděli 8.-9.9. se v Přibyslavi shromáždilo obrovské množství hasičské techniky na jednom místě. V deštivém víkendu prezentovali naši strojníci Josef Syrůček a Martin Dostál především naši cisternu, ale i vybrané kousky historické techniky. Akce byla i přes nepřízeň počasí hodnocena velice kladně.

Kategorie:
01 Zář 2007
Napsal uživatel Mirek

U příležitosti oslav 125. výročí založení hasičského sboru v Čeperce, se na místním hřišti 31.8. 2007 od 19:00 konala mimořádná valná hromada, kterou zahájila referentka Denisa Grimová přednesem hasičské motlitby. Starosta sboru František Doležal nás ve svém obsáhlém projevu provedl historií a současností sboru. Minutou ticha jsme uctili památku těch členů, kteří se tohoto výročí nedožili. Dále pak krátce vystoupili pozvaní hosté a zástupci spřátelených organizací. Významným bodem programu bylo udělení čestných uznání a řádů aktivním členům. V závěru bylo pro všechny připraveno pohoštění. Přejme čeperským hasičům, aby se jim i nadále dařilo alespoň tak jako v předchozích letech.

V sobotu pak byl pro širokou veřejnost ve spolupráci s obcí připraven odpolední program, který začínal ve 14:00 na místním hřišti ukázkou hasičské techniky, dále pokračoval do pozdních hodin za doprovodu hudby a byl ukončen ohňostrojem.

Kategorie:
02 Črv 2006
Napsal uživatel Mirek

   Ve středu 5.7. se na parkovišti pod Kunětickou horou v rámci oslav 125 let od založení SDH Sezemice představila historická technika okolních sborů a v odpoledních hodinách pak Sezemičtí uspořádali dálkovou dopravu vody z Kunětic na nádvoří hradu pomocí PS12. Na parkovišti jsme vystavili i naše skvosty a odpoledne jsme se zúčastnili i dálkové dopravy jako pátí v pořadí od zdroje vody. Počasí bylo vpravdě letní a slunce nikoho nešetřilo. Nemá asi smysl to nějak více rozebírat, pravdou však je, že dodávka vody trvala o něco déle než si zúčastnění představovali a rozhodně by častější podobná praktická cvičení neuškodila, nicméně vodu se podařilo na hrad dopravit a historická parní stříkačka mohla symbolicky svlažit vyprahlé nádvoří vodou z Labe. Naše jednotka se držela až do konce, kdy v okamžiku ukončení akce nejdříve nevydržela B hadice u hrdla výstupu a vzápětí se pod nemilosrdným tlakem vody utrhl prstenec se závitem na vstupu do čerpadla přestože byl přinýtován. Akce si podle nepotvrzených zpráv celkově vyžádala za oběť 3 hadice B včetně naší a 3 PS12 opět včetně naší. Přikládám externí odkaz na pozvánku a mapu a také několik fotek, jako reakci na průběžné výsledky ankety.

Kategorie:
13 Kvě 2006
Napsal uživatel Mirek

    Tento pátek se otevřela vrata garáží hasičské zbrojnice a na sluníčko byla vystavena naše technika včetně historické. Hvězdou odpoledne byla samozřejmě nově repasovaná tatra T148 CAS 32/7000/0. Občané mohli od 14:00, ale vlastně po celý den, kdy se vše připravovalo, zhlédnout a zhodnotit techniku, která slouží a sloužila obci při mimořádných událostech a samozřejmě zázemí výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Někteří (především děti) se chtěli posadit za volant velkých aut, jiné zajimalo vybavení a funkčnost jednotlivých zařízení, někoho zajímaly detaily postupu jednotky při vyhlášení poplachu. Slunné počasí jistě přispělo k neopakovatelné atmosféře těchto oslav naší CASky. Ne vždy má veřejnost možnost nahlédnout za vrata garáží, ale myslím, že příští rok k 125.výročí založení našeho sboru opět využijeme příležitosti pochlubit se s naší technikou, která snese srovnání v celorepublikovém měřítku.

Kategorie:
01 Kvě 2005
Napsal uživatel Admin

   Pokud chcete vidět hasiče oheň zakládat a nikoliv hasit, máte k tomu příležitost pouze poslední dubnový den při pálení čarodějnic. Nejinak tomu bylo i letos a i počasí odměnilo pernou práci dobrovolníků při přípravě této společenské akce a umožnilo strávit všem příjemný večer zpestřený opékáním špekáčků a hudbou.

Kategorie: