Výroční valná hromada za rok 2008

09 Led 2009

    V pátek 9.1 byla v Kinokavárně zahájena výroční valná hromada Sdružení dobrovolných hasičů Čeperka. Členové výboru a zástupci sportovních družstev seznámily přítomné členy s činností za uplynulý rok. Jedním z hlavních bodů setkání byly i předčasné volby do výkonného výboru sdružení. Stávající členové František Doležal, Miroslav Jozíf, Karel Oppa, Josef Syrůček, Oldřiška Syrůčková, Josef Grim, Denisa Grimová, Vladimír Tydrych, Dušan Jičínský a já oznámily ústy starosty sdružení, pana Františka Doležala, odstoupení z funkce a složení mandátu a vyzvaly přítomné členy sdružení k volbě nových členů do výkonného výboru. Důvodem odstoupení byla alepoň dle mého názoru neopodstatněná dlouhodobá kritika činnosti ze strany některých obyvatel Čeperky. Ze stávajících členů sdružení projevily zájem o práci ve výkonném výboru a byly zvoleni pouze Jiří Doležal, Denisa Grimová, Veronika Křížová, Vladimír Tydrych, Michal Tydrych, Aleš Rozínek, Jaroslav Udržal a já. Doufejme, že se novému výboru v takto zúžené formaci bude dařit organizovat a uskutečnovat náplň činnosti SDH alespoň v takové míře a kvalitě v jaké se to dařilo odstupujícím dlouholetým členům. Dne 13.1. na ustavující první schůzi nového výkonného výboru byl do funkce starosty jmenován pan Jiří Doležal, do funkce náměstkyně starosty slečna Denisa Grimová, do funkce hospodáře slečna Veronika Křížová, do funkce jednatele Michal Tydrych, do funkce referenta mládeže a žen pan Vladimír Tydrych a do funkce člena kontrolní a revizní rady pana Aleše Rozínka.

Kategorie: