Proslov Miroslava Jozífa, dlouholetého místostarosty SDH a zástupce velitele JPO.

Proslov Miroslava Jozífa, dlouholetého místostarosty SDH a zástupce velitele JPO.Proslov Miroslava Jozífa, dlouholetého místostarosty SDH a zástupce velitele JPO.