Výroční valná hromada za rok 2014

27 Led 2015

    Tento pátek 23. ledna proběhla v kinokavárně výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Čeperka. V průběhu večera bylo zvoleno staro-nové vedení spolku a představen dopravní automobil Ford, který bude pracovat ve službách obce. Toto vozidlo nahrazuje dříve používaný Renault Master a při větším úložném prostoru má deklarovanou nižší spotřebu PHM.

    Valné hromady se zúčastnili zástupci okresního sdružení, konkrétně paní starostka Marie Stará a paní Milada Stará, které se ujaly i předávání udělených ocenění členům našeho sboru. Pro úplnost dodávám složení nového vedení sboru: Syrůček Josef (starosta), Jozíf Miroslav (náměstek starosty), Rozínek Aleš (náměstek starosty), Macek Mirek (velitel SDH), Tydrych Michal (jednatel), Žaloudek Filip (hospodář), Lang Šimon (strojník SDH), Křížová Michaela (referentka mládeže), Hovorková Ivana (referentka žen) a složení kontrolní a revizní rady: Dostál Martin (předseda), Grim Josef (člen), Tydrychová Jaroslava (členka).

Kategorie: