Taktické cvičení 2013

21 Led 2013

    V pondělí 21.ledna v 9:38 byl naší JPO vyhlášen standardním způsobem poplach. Jak jsme následně zjistili, jednalo se o taktické cvičení uspořádané ve spolupráci HZS Pardubice a místního podniku TPE. Námětem cvičení byl požár v kuchyňce v prvním nadzemním podlaží spojený se silným zakouřením prostoru a pohřešovanou osobou. Součástí cvičení bylo nejenom ověřit připravenost zaměstnanců TPE na podobné události, ale i schopnost naší Jednotky rychle a optimálně zasáhnout při dodržení všech předepsaných postupů.

    Úvodem si dovolím připomenout, že obec Čeperka pro účely požární ochrany zabezpečuje Jednotku požární ochrany katogorie 3 (výjezd do 10 minut měřeno od vyhlášení poplachu) o zmenšeném počtu 1+3. Požární poplach je vyhlašován rotační sirénou umístěnou v centru obce na budově OÚ a doplňkově zasláním SMS na mobilní telefony. Ukázalo se, že v zimním období v době moderních protihlukových oken ne všichni zvuk sirény zaznamenají a aktualizaci bude nutné provést i v mobilních číslech vedených u HZS. V 9:44 jsme tedy odjížděli k zásahu od zbrojnice počtu 3 (CAS - já, Jirka Doležal a Josef Syrůček) + 2 (DA - Karel Novák, Martin Dostál). Po příjezdu na místo nám ostraha objektu a členové požární hlídky upřesnili situaci a informovali o provedené evakuaci. V budově se dle informací měla nacházet ještě jedna osoba, které kouř a šířící se oheň odřízl únikovou cestu. Po vyžádání posil přes operační středisko jsme v dýchací technice ve dvou a s jedním proudem C zahájili vyhledávání figuranta. Ukázalo se, že rozvinutí útočných proudů do nadzemních podlaží musíme ještě potrénovat, stejně tak byly marné pokusy o spojení přes masku pomocí radiostanic se strojníkem (Pepa) a jištěním (Martin). Dodovi se nakonec podařilo objevit figurantku celkem rychle, já osobně jsem v kouři viděl stěží jeho záda, a při vyvádění jsme již narazili na postupujicí skupinu profesionálních hasiču z Pardubic, kteří provedli lokalizaci, uhašení a následné odvětrání místa požáru. Hodně práce odvedla ještě před našim příjezdem požární hlídka podniku, která zajistila evakuaci osob a vypnutí elektrické energie, čímž velmi urychlila zahájení samotného zásahu.

    K hlavním chybám, kterých jsme se dopustili a které by se při skutečném zásahu mohly vymstít, patřilo: chybějící opasky pro případ nutnosti jištění, sundání masky zasahujícího hasiče v zakouřených prostorách při nalezení figurantky, nedostatečné rozvinutí útočného proudu a následný postup naslepo. Teoretické znalosti je zkrátka nutné více podpořit praktickým drilem a nespoléhat na příznivý vývoj událostí. Velký dík patří jak vedení a bezpečnostním pracovníkům TPE, které ve svých prostorách výcvik umožnily a ve spolupráci z HZS Pardubice celé cvičení perfektně zorganizovali a samozřejmně i veliteli stanice HZS Pardubice mjr. P. Vavroušovi, vedoucímu cvičení ppor. L. Bartoníčkovi a veliteli jednotky nprap. B. Šulcovi za to, že celou akci odborně zaštítili a nás k ní přizvali. :-)

Kategorie: