Průzkum bojem v zakouřeném prostředí JPO Čeperka.

Průzkum bojem v zakouřeném prostředí JPO Čeperka.Průzkum bojem v zakouřeném prostředí JPO Čeperka.