Shromáždění představitelů SDH v Černé za Bory 2012

24 Lis 2012

    V sobotu 24.listopadu proběhlo v Černé za Bory každoroční setkání představitelů SDH okresu Pardubice. V rámci programu jsme byl seznámeni s činností jednotlivých okresních výborů, kterou se musely zabývat v roce 2012. Byli jsme upozorněni například na změny v rozsahu a způsobu vyplnění ročních hlášení sborů a v evidenci členské základny. Dále vystoupili zástupci HZS a další hosté. V rámci diskuze pak zaznělo několik zajímavých příspěvků, které by si jistě zasloužili širší diskuzi, na kterou bohužel nebyl čas. V samém závěru byla oceněna činnost jednotlivců a sborů. Náš sbor obdržel čestné uznání za účast v soutěži Požární ochrana očima dětí a dále medaili sv. Floriána za zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva.

Kategorie: