Plán práce sdružení na rok 2011

03 Led 2011

    Na výroční valné hromadě SDH byl představen, diskutován a schválen následující plán práce pro rok 2011.

1) 35.ročník "Memoriálu J. Teplého" 25.6.2011
2) 16.ročník "Memoriálu K. Oppy" 17.9.2011
3) Účast soutěžních družstev na soutěžích
4) Trvalá péče o svěřené vybavení a techniku
5) Spolupráce při školení členů výjezdové jednotky
6) Trvalé zapojení členů SDH při práci v okrsku
7) Návštěva členů při významných životních výročích
8) Výpomoc při akcích OÚ Čeperka
9) Celoročně se budeme věnovat výchově a sportovnímu vyžití mladých hasičů

Kategorie: